تهران، خ امیرکبیر، خ ملت، ک آذر طوس

پاساژ رویال سنتر ط ۲ واحد ۳۹